Terminid Glossary Cловарь

A

A-kujuline Bob

Loe õpikust: Juuste lõikamine A-kujuline Bob on sirge servaga geomeetriline bob, mille nimi viitab sarnasusele A tähega. Horisontaalse joonega. A-Line Bob An A-line Bob is a geometric bob with a straight fringe, so-called because of the resemblance to the capital…

Ajutine juuksevärv

Loe õpikust: 6.3 Otsetoimivad pigmendid Juuksevärv, mis püsib ainult järgmise juuksepesuni Temporary Hair Color Hair color that only lasts shampoo to shampoo Временная краска для волос Цвет волос, который держится только от шампуня до шампуня

Aktiivaine

Loe õpikust: 2.14 Juuste pesemine ja hooldus Aine, mis tootes sisaldudes teeb ära põhiosa tööst, milleks toodet kasutatakse Active Ingredient The substance, contained in a product, actually does the main part of the work that the product is used for…

Aktivaator

Loe õpikust: 6.6 Aktivaator ehk vesinikperoksiid Oksüdeeriv osa või aine (vesinikperoksiid) juuste värvimisel, mille ülesandeks on (segades oksüdeeruva juuksevärviga) varustada protsessi hapnikurikka gaasiga, mille tagajärjel ilmutavad end värvipigmendid ja toimub juukse värvi vahetus. Developer Also known as oxidizing agents or…

Alajaotus

Loe õpikust: 4.8 Jaotused juuste lõikamisel Väiksem lõikusjaotus gradueeritud, kasvava järgulise ja ühtlase järgulise lõikusvormi juures. Alajaotusi kasutatakse lõikuse juures selleks, et saavutada lõikusjoontes maksimaalset täpsust. Alajaotusi kasutatakse ka keemilise loki- ja soengurullide keeramisel Subsections Smaller cutting distribution with graduated,…

Alapinge soengurullide keeramisel

Loe õpikust: 7.10 Rullisoengud ja nende kujundamine Rullid suunatakse tahapoole oma alusest. Eesmärgiks on mitte erilist kohevust anda Undervoltage when turning hair rollers The rollers are directed backwards from their base. The aim is not to give much volume Пониженное…

Albinism

Loe õpikust: 2.6 Juuksepigment Retsessiivne pärilik tunnus, mis ilmneb valgete juustena ning on tingitud puudulikust melaniini tootmisest, mis arvatakse olevat põhjustatud geenide mutatsioonist.Albiinodel puudub melaniini pigment ja nad ei päevitu. Nende nahk on muidu normaalne. Albinism mõjutab inimesi kõigist rassidest.…

Allergeen

Loe õpikust: 2.17 Peanaha ja juuste häired 6.15 Nahatest Aine, mis põhjustab allergilist reaktsiooni Allergen A substance that causes an allergic reaction Аллерген Bещество, вызывающее аллергическую реакцию

Allergia

Loe õpikust: 2.17 Peanaha ja juuste häired 6.15 Nahatest Keha reaktsioon ärritajale. Nahaallergiat võivad süvendada nahale manustatavad lahused Allergy A bodily reaction to an irritant. Skin allergies can be exacerbated by solutions put on the skin Aллергия Реакция организма на раздражитель.…

Alopeetsia

Loe õpikust: 2.19 Juuste väljalangemine Ebaselgetel põhjustel vallanduv koldeline juuste kaotus, mis võib viia kõigi juuste kaotuseni ja ka küünte muutusteni Alopecia Loss of hair, especially from the head, which either happens naturally or is caused by disease Алопеция Потеря…

Alopeetsia adnata

Loe õpikust: 2.19 Juuste väljalangemine Kaasasündinud kiilaspäisus või kiilaspäisus sünnil Alopecia Adnata Congenital baldness or baldness at birth Придаточная алопеция Врожденное облысение или облысение при рождении

Alopeetsia Areata

Loe õpikust: 2.19 juuste väljalangemine Meditsiiniline termin juuste väljalangemise kohta, mis esineb peanahal olevate laikudena Alopecia Areata Alopecia Areata is the medical term for hair loss which occurs in patches on the scalp Очаговая алопеция Очаговая алопеция — это медицинский…

Alopeetsia Cicatricial

Loe õpikust: 2.19 juuste väljalangemine Armistumisest tingitud juustekadu. Armkoes folliikulid puuduvad. Cicatricial Alopecia This is baldness due to scarring. The follicles are absent in scar tissue. Рубцовая алопеция Это облысение из-за рубцов. Фолликулы в рубцовой ткани отсутствуют.

Alopeetsia follicularis

Loe õpikust: 2.19 juuste väljalangemine Juuste väljalangemine juuksefolliikulite põletiku tõttu. Alopecia Follicularis Hair loss due to inflammation of hair follicles Фолликулярная алопеция Выпадение волос из-за воспаления волосяных фолликулов

Alopeetsia neurootiline

Loe õpikust: 2.19 juuste väljalangemine Närvihäire või närvisüsteemi vigastuse järgne kiilaspäisus Alopecia Neurotica Baldness following a nervous disorder or injury to the nervous system Невротическая алопеция Облысение после нервного расстройства или травмы нервной системы

Alopeetsia Senilis

Loe õpikust: 2.19 juuste väljalangemine Vanadusest tingitud kiilaspäisus Alopecia Senilis Alopecia senilis is baldness due to old age Старческая алопеция Oблысение в пожилом возрасте

Alopeetsia totaalis(täielik)

Loe õpikust: 2.19 juuste väljalangemine Peanaha juuste täielik väljalangemine, sageli koos kulmude ja ripsmete kadumisega Alopecia Totalis This is the complete loss of scalp hair often combined with the loss of eyebrows and eyelashes Тотальная алопеция Oлная потеря волос на…

Alopeetsia universaalne

Loe õpikust: 2.19 juuste väljalangemine Termin juuste (karvade) väljalangemise kohta, mis esineb kogu kehal Alopecia Universalis The term for hair loss which occurs over the entire body Универсальная алопеция Tермин для выпадения волос, которое происходит по всему телу

Alus

Loe õpikust: 7.10 Rullisoengud ja nende kujundamine  7.11.1 Rullharja suund Loki statsionaarne (mitteliikuv) vundament; peanahale lähim piirkond, juuksepaneel, millele asetatakse rull Base The stationary (non-moving) foundation of a curl; the area closest to the scalp, the panel of hair on…

Aluseline lahus

Loe õpikust: 2.7 Juuste keemiline koostis Leeliseline lahus on vees lahustatud tahkete ainete segu. Vesiniku potentsiaal, tuntud ka kui pH skaala, mõõdab lahuse leeliselisuse või happesuse taset. Skaala on vahemikus null kuni 14. Keskpunkt 7 tähistab neutraalset pH-d. Neutraalne lahus…

Aluselt väljas

Loe õpikust: 7.10 Rullisoengud ja nende kujundamine  7.11.1 Rullharja suund Sarnane alapingega rullide keeramisel. Väikseim maht, rull asub täielikult alusest eemal. Juuksesalk on alusest 45 kraadi all Off Base Least volume; roller sits completely off base; hold hair 45 degrees…

Aminofenoolid

Loe õpikust: 6.4 Oksüdeeruvad pigmendid Fenooli derivaadid, mida kasutatakse koos teiste kemikaalidega püsivates (kaheastmelistes) juuksevärvides Aminophenols Phenol Derivatives used in combination with other chemicals in permanent (two-step) hair dyes Аминофенолы Производные фенола, используемые в сочетании с другими химическими веществами в…

Aminohape

Taimedes ja loomades leiduv keemiline aine, millest moodustuvad juuste alus/ehitusblokid Amino Acid A chemical substance found in plants and animals. The building blocks of hair Аминокислота Химическое вещество, содержащееся в растениях и животных. Строительные блоки волос

Aminohapete ahelad

Loe õpikust: 2.7 Juuste keemiline koostis Keratiin koosneb pikkadest aminohapete ahelatest, mis omakorda on moodustunud sellistest elementidest nagu süsinik(C), hapnik(O), vesinik(H), lämmastik(N) ja väävel(S) Amino acid chains Formed from elements such as carbon (C), oxygen (O), hydrogen (H), nitrogen (N)…

Ammoniaak

Loe õpikust: 6.4 Oksüdeeruvad pigmendid Leeliseline aine, mis aitab kaasa juuksevärvi molekulide juustesse sadestumisele Ammonia An alkali agent that aids in the deposit of hair colour molecules into the hair Aммиак Щелочной агент, который способствует отложению молекул краски для волос…