Aluselt väljas

Loe õpikust: 7.10 Rullisoengud ja nende kujundamine  7.11.1 Rullharja suund

Sarnane alapingega rullide keeramisel.

Väikseim maht, rull asub täielikult alusest eemal. Juuksesalk on alusest 45 kraadi all

Off Base

Least volume; roller sits completely off base; hold hair 45 degrees from the base and roll the hair down

Вне базы

Наименьший объем; ролик сидит полностью вне базы; держите волосы под углом 45 градусов от основания и закручивайте волосы вниз