Alopeetsia Cicatricial

Loe õpikust: 2.19 juuste väljalangemine

Armistumisest tingitud juustekadu. Armkoes folliikulid puuduvad.

Cicatricial Alopecia

This is baldness due to scarring. The follicles are absent in scar tissue.

Рубцовая алопеция

Это облысение из-за рубцов. Фолликулы в рубцовой ткани отсутствуют.