Aminofenoolid

Loe õpikust: 6.4 Oksüdeeruvad pigmendid

Fenooli derivaadid, mida kasutatakse koos teiste kemikaalidega püsivates (kaheastmelistes) juuksevärvides

Aminophenols Phenol

Derivatives used in combination with other chemicals in permanent (two-step) hair dyes

Аминофенолы

Производные фенола, используемые в сочетании с другими химическими веществами в перманентных (двухэтапных) красках для волос