Võrdluspunktid

Loe õpikust:4.8 Jaotused juuste lõikamisel

Punktid, kus tasapind muutub, näiteks kõrvad, lõualuu, kuklaluu või pealagi; aitab teil leida tasakaalu, nii et juukselõikuse mõlemad pooled oleksid ühesugused; kasutatakse disainiliinide loomiseks

Pea kõige laiem osa; Kuklaluu; Pea kõige kõrgem osa

Neli nurka

Tõmmake kaks diagonaaljoont (või ristage kaks kammi) üle pea kõige kõrgema osa nii, et nad märgivad ära neli nurka; nurgad moodustuvad vastavalt pea kujule – näiteks eesmised tähistavad tukapiirkonna kõige laiemaid kohti

Reference points

Points on the head where the surface of the head changes, such as the ears, jawline, occipital bone, or apex; helps you find the balance within a design so that both sides of the haircut turn out the same; used to establish the design lines

Parietal ridge; Occipital bone; Apex(top)

Four corners

Draw two diagonal lines (or cross two combs) across the apex of the head where they touch are the four corners; signals change in head shape; for example, the front corners represent the widest points in the bang area

Контрольные точки

Tеменной гребень; Затылочная кость; Апекс

Точки на голове, где изменяется поверхность головы, например, уши, линия челюсти, затылочная кость или вершина; помогает найти баланс в дизайне, чтобы обе стороны стрижки получились одинаковыми; используется для создания линий дизайна

Четыре угла

Нарисуйте две диагональные линии (или перекрестите два гребня) через вершину головы, где они соприкасаются, это четыре угла; сигнализирует об изменении формы головы; например, передние углы представляют собой самые широкие точки в области челки.