Leeline

Loe õpikust:2.7 Juuste keemiline koostis

Vedelik, mille pH on kõrgem kui 7. Leeliseid kasutatakse karva lahustamiseks depilatsioonikreemides. Juuksekeemias on nende ülesnadeks juukse avamine enne protsesse

Alkali

A liquid with a pH higher than 7. Alkalis are used in depilatory creams that dissolve hair, and galvanic electrolysis produces alkalis which can destroy a hair follicle

Щелочь

Жидкость с pH выше 7. Щелочи используются в кремах для депиляции, которые растворяют волосы, а гальванический электролиз производит щелочи, которые могут разрушить
волосяной фолликул