Happe baasil šampoonid

Loe õpikust: 2.14 Juuste pesemine ja hooldus

Igapäevaseks kasutamiseks mõeldud šampoonid, mis tasakaalustavad juuste ja naha pH-d. Happeline koostis aitab sulgeda soomuskihti (kutiikulit)

Acid-based shampoos

Shampoos for daily use that balance the pH of hair and skin. The acidic composition helps to close the scale layer (cuticle)

Шампуни на кислотной основе

Шампуни для ежедневного использования, которые уравновешивают рН волос и кожи. Кислотный состав способствует закрытию чешуйчатого слоя (кутикулы)