Hape

Loe õpikust: 2.7 Juuste keemiline koostis

Tavaliselt söövitav vedelik, mille pH on alla 7, vastupidine leelisele

Acid

A liquid, usually corrosive with a pH lower than 7, opposite of an alkali

Кислота

Жидкость, обычно вызывающая коррозию, с pH ниже 7, противоположная щелочи