Disulfiidsidemed

Loe õpikust: 2.7 Juuste keemiline koostis

Juhtudel, kui väävlit sisaldavad aminohapped osutuvad juukses olevama üksteise lähedal, moodustavad nad omavahel nn väävel- e disulfiidsidemed

Disulfide bonds

Disulfide bonds are strong chemical, covalent bonds. They are not broken by water and they account for about 1/3 of the hair’s strength

Дисульфидные связи

Дисульфидные связи представляют собой прочные химические ковалентные связи. Они не разрушаются водой и составляют около 1/3 прочности волос