Vertikaalsed jooned

Loe õpikust:4.8 Jaotused juuste lõikamisel

Üles ja alla jooned; põrandaga risti; kasutatakse mahu maha võtmiseks ja gradueeritud või kihiliste juukselõikuste loomiseks; kasutatakse suurema tõstenurga puhul

Vertical lines

Up and down lines; perpendicular to the floor; remove weight to
create graduated or layered haircuts; used with higher elevations

Вертикальные линии

Линии вверх и вниз; перпендикулярно полу; снять вес, чтобы
создавать градуированные или многоуровневые стрижки; используется с более высокими отметками