Üksikprotsess

Loe õpikust: 6. Juuste värvimine

Värv kantakse korraga kogu pea ulatuses, lisades uue põhivärvi. Ühekordne töötlemine ei ole nii mitmekesine kui kahekordne protsess, kuid see on kasulik hallide juuste katmiseks ja sära lisamiseks.

Single Process

The Colour is applied to the entire head in one step by depositing a new base colour. The single process will not have as much variety as the double process but is useful for covering grey hair and adding shine.

Единый процесс

Цвет наносится на всю голову за один шаг путем нанесения нового базового цвета. Одинарный процесс не будет иметь такого разнообразия, как двойной процесс, но полезен для покрытия седых волос и придания им блеска.