Tõstja lihas

Loe õpikust:2.3 Juuksekarva osad

Kinnitub allpool rasunääret kiudude külge, mis on ümber välimise kihi. Lihas võimaldab karval liikuda nt selle lihase kokkutõmbumisel tõuseb karv püsti

Arrector pili muscle

Attaches below the sebaceous gland to fibers that surround the outer layer. The muscle allows the hair to move, e.g. when this muscle contracts, the hair stands up

Mышца подъемника

Прикрепляется под сальной железой к волокнам, окружающим наружный слой. Мышца позволяет волосам двигаться, например, когда эта мышца сокращается, волосы встают