Toonija

Loe õpikust:6.5 värvi liik ja toime

Pool- või poolpüsivärvivalem, mida kantakse niisketele juustele, et ühtlustada või neutraliseerida soovimatuid toone (n. oranzi), eriti pärast põhjalikumat värvitöötlust

Toner

A demi- or semi-permanent colour formula is applied to damp hair to blend and even out unwanted hues (i.e., brassiness,) especially after a double process hair colour.

Tонер

Полу- или полустойкая формула цвета, наносимая на влажные волосы для смешивания и выравнивания нежелательных оттенков (т. е. желтизны), особенно после двойного окрашивания волос.