Taha suunatud diagonaal

Loe õpikust:4.8 Jaotused juuste lõikamisel

Diagonaali nurga on suunaga taha, näost eemale

Diagonal back 

Angles backwards, away from the face

Диагональные углы назад

Углы назад от лица