Soolasillad või sidemed

Loe õpikust:2.7 Juuste keemiline koostis

Molekulaarsed sillad/sidemed, mis asuvad kiudkihis

Salt bridges or bonds

Molecular bridges/bonds located in the fiber layer

Соляные мосты или связи

Молекулярные мостики/связи, расположенные в волокнистом слое