Otse alusel

Loe õpikust:7.10 Rullisoengud ja nende kujundamine  7.11.1 Rullharja suund

Sama, mis normaalpinge rullide keeramisel. Rull/lokk on keeratud täpselt sellele kohale, kus salgu juuksed kinnituvad peanahale ehk otse ülevalt alla

On Base (full base)

Full volume; roller sits directly on the base; over direct the strand
slightly in front of the base and roll the hair down to the base

На базе (полная база)

Полный объем; валик садится прямо на основание; над прямой нитью немного впереди основания и закрутите волосы к основанию