Nõgus

Loe õpikust:4.8 Jaotused juuste lõikamisel

Peakujust eemale kõverduv kaar

Concave

An arch which curves away from the head shape

Вогнутая

Aрка, изгибающаяся в сторону от формы головы.