Lõikusskeem

Loe õpikust:4.13 Kuidas joonistada juukselõikusskeemi ehk lõikusjoonist

On skeem, mis sisaldab lõikuse jaotusjooni ja juuksesalgu tõstenurka, mille järgi juukselõikust teostatakse ning juukselõikuse kujundlikku joont

Haircut scheme

There is a diagram that includes the cut lines and the lifting angle of the hair clip, according to which the haircut is performed, and the figurative line of the haircut

Схема стрижки

Имеется схема, включающая линии среза и угол подъема заколки, по которым выполняется стрижка, и фигурная линия стрижки