Lõikuse jaotusjoon

Loe õpikust:4.8 Jaotused juuste lõikamisel

Jaotusjooned tehakse vastavalt lõikuskeemile. Jaotused võivad olla horisontaalsed, vertikaalsed ja diagonaalsed

Sections

To divide the hair by parting into uniform working areas for control

Разделы

Прежде чем делать стрижку, необходимо правильно разделить волосы на пряди проборами, которые определят форму будущей стрижки. Проборы бывают горизонтальные, вертикальные, радиальные и лучевые