Lõikuse jaotus

Loe õpikust:4.8 Jaotused juuste lõikamisel

On juuste jaotamine vastavalt lõikusskeemile enne juuste lõikamist.

Part or parting

The line dividing the hair at the scalp; separating one section of
hair from another; creating subsections

Цасть волос

Линия, разделяющая волосы на коже головы