Kombineeritud lõikus

Loe õpikust:4.12 Lõikusstiil, lõikustehnikad

Mitme erineva põhilõikusvormi kombineerimine ühtseks tervikuks

Combined haircut

Combining several different basic cutting forms into a single whole

Комбинированная стрижка

Объединение нескольких различных основных форм резки в единое целое