Kergvärv

Loe õpikust:6.5 värvi liik ja toime

Selle värvi molekul on väiksem kui toonijatel ja suurem kui poolpüsi- ja püsivärvidel. Enamus pigmente jääb kutiikulkihti, väiksem osa siseneb aga ka korteksisse. Kergvärvid ei helesta juukseid ja ei tee püsivaid toonimuutusi

Demi-permanent colours

The molecule of this colour is smaller than that of toners and larger than that of semi-permanent and permanent colours. Most of the pigments remain in the cuticle layer, but a smaller part also enters the cortex. Light colours do not lighten the hair and do not make permanent tone changes

Полуперманентные красители

Молекула этого цвета меньше, чем у тонеров, и больше, чем у полуперманентных и перманентных красок. Большая часть пигментов остается в кутикулярном слое, но меньшая часть поступает и в кору. Светлые тона не осветляют волосы и не вызывают стойких изменений тона