Juuste loomulik kukkumine

Loe õpikust:4.4 Juuste kasvusuund ja kontuur

Juuste langemine vastavalt gravitatsioonile

Natural fall

Combed with gravity

Естественное падение

Естественное падение в сочетании с гравитацией