Juukselõikuse kujundlik joon

Loe õpikust: 4.11 Lõikuse kujundlik joon ehk vorm

Näitab juukselõikuse kujundlikku vormi, mis tekib juuste ülestõstmisel risti peakujuga (90 kraadi)

Figurative line of haircut

Shows the figurative shape of the haircut that occurs when the hair is raised perpendicular to the head shape (90 degrees)

Фигурная линия стрижки

Показана образная форма стрижки, возникающая при поднятии волос перпендикулярно форме головы (90 градусов).