Jaotus kõrvast kõrvani ehk ristijaotus

Loe õpikust: 4.8 Jaotused juuste lõikamisel

Jaotusjoon, mis kulgeb üle pea kõige kõrgema osa ühe kõrva tipust teise kõrva tipuni.

Radial section

A section that is taken from ear to ear and divides the head from front to back starting behind the apex in the crown.

Пробор от уха до уха

Проходит от одного уха к другому через макушку и отделяет затылочную зону от висков и темени.