Horisontaalne joon

Loe õpikust: 4.8 Jaotused juuste lõikamisel

Paralleelsed horisondiga; kasutatakse ühepikkuste ja minimaalse (peaaegu olematu gradueeringuga juukselõikuste loomiseks ning mahu lisamiseks

Horizontal lines

Parallel to the horizon; direct the eye from one side the
other; used to create one-length and low elevation haircuts and to add weight

Горизонтальные линии

Параллельны горизонту или; направить взгляд с одной стороны на другую; используется для создания стрижек на одну длину и с низкой посадкой, а также для придания веса