Hooldusained

Loe õpikust: 2.14 Juuste pesemine ja hooldus

Õlid, rasvad, vahad – aitavad kaitsta juukseid ja vähendavad (nt keemilise loki vedeliku koostises) keemiliste ainete kahjustavat toimet. Parandavad juuste seisundit

Maintenance agents

Oils, fats and waxes – help protect the hair and reduce (e.g. in the composition of chemical curl liquid) the damaging effect of chemical substances. Improves hair condition

Агенты по обслуживанию

Масла, жиры, воски – помогают защитить волосы и уменьшить (например, в составе химической жидкости для завивки) повреждающее действие химических веществ. Улучшает состояние волос