Hobuseraua jaotus

Loe õpikust:4.8 Jaotused juuste lõikamisel

Hobuseraua jaotus

Joatusjoon, mis algab meelekohast (oimukoht) ning jookseb pea kõige laiemas kohas, hobuseraua kujuliselt, pea krooni osa alt läbi teisele poole pead.

Horseshoe parting

Recession to recession. Separates the head at the parietal ridge to below the crown allowing you to have control when layering the hair.

Подкова расставание

Разделяет голову от теменного гребня до уровня ниже макушки, позволяя контролировать прическу слоями.