Heledamad salgud

Loe õpikust:6.8 Juuste heledamaks pleegitamine ehk blondeerimine 6.7 Juuste heledamaks värvimine

Valitud salgud isoleeritakse ja töödeldakse juuksevärvi või blodeeriaga et muuta need heledamaks kui põhi/looduslik värv. Esiletõstetud osad võivad lisada dimensiooni, vastandudes ülejäänud juustele. Tehakse erinevate tehnikate ja töövahendite abil.

Highlights

Select strands are isolated and treated with hair colour or lightener to make them lighter than the base/natural colour. Highlights can add dimension by contrasting with the rest of the hair and are created with foils, a cap or special combs or brushes used for “painting on” the colour.

Светлыйe пряди 

Отдельные пряди изолируются и обрабатываются краской для волос или осветлителем, чтобы сделать их светлее, чем основной/натуральный цвет. Мелирование может добавить объема, контрастируя с остальными волосами, и создается с помощью фольги, шапочки или специальных гребней или кистей, используемых для «накрашивания» цвета.