Gradueeritud lõikusvorm

Loe õpikust:4.6 Ühepikkune, kihiline, gradueeritud lõikusjoon

Juukselõikuse osaline järku lõikamine, mis tekib juuksesalgu tõstmisel soovitud nurga all.
Osaline järgulisus võib olla lõigatud erineva tõstenurga all.
Vastavalt lõikuse tulemusele, võib osalise järgulisuse lõikamisel kasutada kas püsivat või liikuvat kontrollsalku. Püsiva kontrollsalgu kasutamisel tekib juustesse kas kasvav või kahanev gradueeritud joon ja liikuva kontrollsalgu kasutamisel tekib juustesse ühtlane gradueeritud joon.

Graduated Haircut- a graduated shape

Caused by cutting the hair with tension, low to medium elevation, or overdirection; the most common elevation is 45 degrees; there is a visual build-up of weight in a given area; the ends of the hair appear to be stacked

Градуированная форма

В градуированной форме длина волос увеличивается от внешней зоны головы ко внутренней, при этом концы волос располагаются одни над другими. Это создает ощущение активной текстуры по периметру и неактивной – внутри. Основной вес в градуированной форме располагается над линией периметра формы. Градуированная форма имеет треугольный контур.