Element

Loe õpikust: 3. Loomingulise töö alused

Kunstilise terviku põhikomponent või osa; disaini põhiosa

Element

A major component or a part of the artistic whole; a basic part of the design

Элемент

Основной компонент или часть художественного целого; основная часть дизайна