Ekspress salgud

Loe õpikust: 6.8 Juuste heledamaks pleegitamine ehk blondeerimine

Tehakse paari fooliumide või paint tehnikaga ning on tavaliselt keskendunud näo raamimisele.

Express Highlights

Express Highlights are done by applying a small number of foils or painted-on pieces, usually focused on framing the face.

Экспресс-мелирование

Экспресс-мелирование делается путем нанесения небольшого количества фольги или нарисованных кусочков, обычно ориентированных на обрамление лица