Diagonaaljooned

Loe õpikust: 4. Juuste lõikamine

Kaldus või kaldus suunaga; horisontaalse ja vertikaalse vahel;
kasutatakse täidluse loomiseks soengus ja pikemate kihtide lühematega kokku sulatamiseks
Kallutamine ja Kuhjastamine – kasutatakse diagonaaljoontega nurkade loomiseks, kui lõigatakse juuksedi ilma nende pikkust suures osas muutmata.

Diagonal lines

Slanting or sloping direction; between horizontal and vertical;
used to create fullness in a haircut and to blend longer layers into shorter layers
*Beveling and stacking- used with diagonal lines to create angles by cutting the ends of the hair with a slight increase or decrease in
length

Диагональные линии

Kосое или наклонное направление; между горизонталью и вертикалью; используется для создания объема в стрижке и для смешивания более длинных слоев с более короткими.
*Скос и укладка — используются с диагональными линиями для создания углов трижка кончиков волос с небольшим увеличением или уменьшением длина