Avatud keskpunktiga lokk

Loe õpikust: 7.10 Rullisoengud ja nende kujundamine  7.11.1 Rullharja suund

Lokid, mis loovad ühtlaseid, siledaid laineid.Suured lokid

Open-centre curls

Pin curls that produce even, smooth waves and uniform curls

Kудри с открытым центром

Закрепите локоны, которые создают ровные гладкие волны и однородные локоны