Anagen Effluvium

Loe õpikust: 2.8 Juukse kasvutsükkel

Juukseid tootvad folliikulid on nahas kõigis kohtades, välja arvatud peopesad, tallad, huuled, silmalaud. Iga produktiivne juuksefolliikul toodab juuksekarvu kogu inimese elu jooksul. Mõned folliikulid võivad perioodiliselt muutuda udukarvadeks

Anagen Effluvium

Hairshafts are produced by follicles within the skin in all but a few locations viz – palms soles, lips, eyelids, backs of distal phalanges and parts of the external genitalia. Each productive hair follicle provides hairshafts throughout the life of the person. Some follicles may intermittently produce vellus or  terminal hair shafts

Анаген Эффлувиум

Волосяные стержни производятся фолликулами в коже во всех местах, кроме нескольких, а именно – подошвы ладоней, губы, веки, тыльные поверхности дистальных фаланг и части наружные половые органы. Каждый продуктивный волосяной фолликул обеспечивает волосяные стержни на всем протяжении жизнь человека. Некоторые фолликулы могут периодически образовывать пушковые или концевые волосяные стержни