Ammooniumtioglükolaat

Võimaldab ajutiselt või püsivalt muuta juuste struktuuri
Ammonium Thioglycolate

Makes it possible to temporarily or permanently change the structure of the hair

Тиогликолят аммония

Обычный ингредиентПозволяет временно или навсегда изменить структуру волос.