Struktuurikujundus

G

Glütserüülmonotioglükolaat

Loe õpikust:5.3 Juuste struktuuri püsimuutmisel kasutatavate ainete keemiline koostis Taandav aine happelistes lokivedelikes Glyceryl monothioglycolate Reducing agent in acidic perming fluids Глицерил монотиогликолят Восстановитель в кислотных жидкостях для завивки