ÕPIKESKKONNA KASUTUSJUHEND

Siit leiad seletuse, kuidas õpikeskkond on üles ehitatud ja juhendi, kuidas seda kasutada.

  • Õpikeskkonna peatükid leiad veebilehe paremal äärel asuvast rippmenüüst – pealkirjal klõpsates avaneb õppematerjal, mis on liigitatud alapeatükkideks teemade kaupa. Alapeatükid avanevad samast rippmenüüst – nii ei pea vajaliku materjali leidmiseks lehte üles-alla kerima.
  • Õpikeskkonna peatükke ilmestavad teemakohased illustratsioonid, fotod, videod, animatsioonid ja tabelid.
  • 3D-animatsioonidel klõpsates ja hiirega pilti liigutades saad vaadata „pildi sisse“. Animeeritud joonised liiguvad üles-alla, vasakult-paremale, eest-taha ja pilti sisse suumides.
  • Õpikeskkonna peatükid ja alapeatükid lõppevad harjutuste, kordamisküsimuste või probleem-ülesannetega.
  • Harjutused on lünktekstid, kus tuleb tühikusse kirjutada õige sõna või väljend. Harjutuste all olevale „Kontrolli vastust“ nupule vajutades näed oma tulemust (õige/vale). „Vaata õigeid vastuseid“ nupuga näed õiget lahendust. „Proovi uuesti“ nupule vajutades tühistuvad kõik eelnevalt kirjutatud sõnad ja lahendamist tuleb alustada uuesti algusest.
  • Kordamisküsimusi on teema lõpus enamasti rohkem, kui sulle testis esitatakse. Küsimused on valikvastustega, kus on võimalik ühele küsimusele valida mitu vastust.
    Küsimuste all olevale „Kontrolli vastust“ nupule vajutades näed oma tulemust (õige/vale). „Vaata õigeid vastuseid“ nupuga näed õiget lahendust. „Proovi uuesti“ nupule vajutades tühistuvad kõik eelnevalt valitud vastused ja lahendamist tuleb alustada uuesti algusest.
  • Iga õpikeskkonna peatükk on koostatud juuksuri erialast lähtuvalt ja Iluteeninduse erialade riikliku õppekava (vastu võetud 19.06.2014 määrusega nr 37) moodulite kohaselt loogilises järjekorras.

  • Õpikeskkond toetab, Iluteeninduse erialade riikliku õppekava EKR tase 4, õppemahuga 180 EKAP,  põhiõpingute moodulite õpiväljundite saavutamist. Lõimitud üldõpingud: kunst, füüsika, matemaatika, keemia, inglise keel, bioloogia, inimeseõpetus.